MAZSIHISZ

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A MAZSIHISZ meghirdeti 2018. évi pályázatait zsinagógai vallási közösség és a civil társadalom kapcsolatait építő-fejlesztő, a zsidó kultúra sokszínűségét bemutató, civil szervezetek és zsinagógák együttműködésére épülő, tematikus, értékteremtő, komplex, informális képzési, ismeretterjesztő, felvilágosító programok, programsorozatok és rendezvények utófinanszírozásos támogatására.

A pályázatok benyújtásának határideje 2018.09.30., 12:00 óra.

A pályázatot a pályázati adatlap kitöltésével online kell elkészíteni, a megfelelő pályázatnál a
 gombra kattintva.

Az esetlegesen csatolt PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX dokumentumok nevének utalni kell a beadott pályázatra.
Az elektronikusan benyújtott pályaművek mellett a pályázatokat egy példányban, kinyomtatva, postai úton
(1075 Budapest, Síp utca 12., Mazsihisz Számvitel) kell eljuttatni.

A pályázati összeg a pályázó által megjelölt, 2018.10.01.- 2019.09.30. közé eső időszakban használható fel. Egy pályázó több kategóriában is benyújthat pályázatot, de egy pályázati kategóriában csak egy pályázat nyújtható be.

Elszámolási határidő: 2019. december 31.

 A pályázati támogatás célja

Jelen pályázat keretein belül kerülnek támogatásra közösségfejlesztő, közösségképző és ismeretterjesztő programok, ill. programsorozatok, melyek célja a résztvevők ismereteinek, kompetenciáinak fejlesztése, a helyi adottságok minél szélesebb körű hasznosításával és célcsoportjuk az identitását sokrétűen megélő magyar zsidó közösség.

Kiemelt cél a civil szervezetek és a templomi közösségek együttműködésének kiterjesztése. A pályázati programoktól elvárt eredmény a zsidó közösség ismertségének, elismertségének növelése, a kapcsolatok erősítése a zsidó identitású, de a zsinagógába ritkán vagy egyáltalán nem látogató és a vallásos zsidó közösség tagjai között.

A./ kategória:
Vallási élet és zsidó identitást erősítő, közösség építő-fejlesztő projektek:

 • zsidó vallási programok és zsidó ünnepekhez kötődő események rendezvények,
 • épített környezetünk védelme céljából a zsidó szakrális tér állagmegóvása és ezáltal megvalósítandó közösségépítő programok,
 • zsidó vallási életet bemutató projektek megvalósítása,
 • zsidó identitás változatosságát bemutató projektek,
 • a zsidó ünnepeket, a zsidóság kultúráját bemutató alkotások,
 • zsidó vallási könyv és egyéb nyomtatott vagy multimédiás termék kiadása.

A rendelkezésre álló keretösszeg ebben a pályázati kategóriában:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 15 millió Ft. A két pályázati kategória közötti forrásarány a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján módosulhat.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
A pályázaton legalább 100.000,- Ft és legfeljebb 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
Kizárólag a pályázati célhoz egyértelműen hozzárendelhető kiadások számolhatók el, általános költségek nem.

Feltöltés előtt kérjük, szíveskedjen ellenőrizni, hogy a szükséges mellékletek a számítógépén rendelkezésre állnak!
Ellenkező esetben valószínűleg újból kell indítani a feltöltést, ami megnehezítheti a pályázat beküldését.

B./ kategória: 
Zsidó oktatási-nevelési projektek:

 • zsidó hitéleti oktató-nevelő projektek,
 • zsidó hagyományokat bemutató oktató-nevelő projektek,
 • a zsidóság történelmét, illetve a magyarországi zsidóság történetét bemutató oktató-nevelő projektek,
 • a zsidóság társadalmi szerepvállalását bemutató projektek.

A rendelkezésre álló keretösszeg ebben a pályázati kategóriában:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 15 millió Ft. A két pályázati kategória közötti forrásarány a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján módosulhat.
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
A pályázaton legalább 100.000,- Ft és legfeljebb 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
Kizárólag a pályázati célhoz egyértelműen hozzárendelhető kiadások számolhatók el, általános költségek nem.

Feltöltés előtt kérjük, szíveskedjen ellenőrizni, hogy a szükséges mellékletek a számítógépén rendelkezésre állnak!
Ellenkező esetben valószínűleg újból kell indítani a feltöltést, ami megnehezítheti a pályázat beküldését.

 Pályázati útmutató


A pályázatok benyújtásának határideje 2018.09.30., 12:00 óra.
 1. A pályázati támogatás célja
  Jelen pályázat keretein belül támogathatók az olyan közösségfejlesztő, közösségképző és ismeretterjesztő programok, illetve programsorozatok, amelyek célja a résztvevők ismereteinek, kompetenciáinak, fejlesztése a helyi adottságok minél szélesebb körű hasznosításával és célcsoportjuk az identitását sokrétűen megélő magyar zsidó közösség. Kiemelt cél a civil szervezetek és a templomi közösségek együttműködésének kiterjesztése. A pályázati programoktól elvárt eredmény a zsidó közösség ismertségének, elismertségének növelése, a kapcsolatok erősítése a zsidó identitású, de a zsinagógába ritkán vagy egyáltalán nem látogató és a vallásos zsidó közösség tagjai között.
 2. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége által kiírt pályázatok nyertesei támogatási szerződés aláírása után juthatnak a támogatáshoz. A támogatás módja utófinanszírozás. A támogatás összegét a kifizetett számlák másolatának benyújtásával, az elszámolási határidőig (2019.12.31) lehet igénybe venni.
 3. A támogatás mértéke
  A pályázott támogatás maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 10%-a, melynek készpénzben (pénztárban, bankszámlán) kell rendelkezésre állnia.
  Nem tekinthető saját forrásnak a MAZSIHISZ vagy egyéb szervezet más pályázatából nyert támogatás.
 4. A támogatás folyósítása
  A pályázatkezelő a támogatási összeget az elszámolást követően utalja át.
  A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
  A támogatást a pályáztató a nyertes pályázó bankszámlájára utalja.
  2018. évben kiírt pályázat támogatásának folyósítási feltétele a korábbi években pályázaton nyert, vagy más jogcímen kapott, lejárt elszámolási határidejű támogatás esetében az elfogadott pénzügyi és szakmai beszámoló.
 5. Támogatási időszak
  A pályázó által a pályázati felhívásban megjelölt 2018.11.01. - 2019.09.30. közé eső időszak.
 6. Beadható pályázatok száma
  Egy pályázó több kategóriában is nyújthat be pályázatot, de egy pályázati kategóriában csak egy pályázat nyújtható be.
 7. A pályázók köre

  A/ kategória:

  1. társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
  2. alapítványok
  3. MAZSIHISZ taghitközségek, általuk fenntartott intézmények, taghitközségek alapítványai,
  4. nonprofit gazdasági társaságok;
  5. közoktatási intézmények;

  B/ kategória:

  1. társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
  2. alapítványok (kivéve közalapítványok, MAZSIHISZ taghitközségek és alapítványaik,
  3. nonprofit gazdasági társaságok;
  4. közoktatási intézmények;
 8. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelentenek:
  • Az olyan pályázati projektek, amelyek életszerű célok meghatározása mellett legalább három éves zsinagógai és civil szervezeti együttműködést terveznek, és ennek tartalmát a részletesen kidolgozott, legfeljebb három oldalas pályázati programban megalapozzák.
  • Korábbi pályázati időszakban megkezdett, illetve megvalósított civil szervezeti és zsinagógai együttműködést folytatnak
  • A 25 év alatti korosztályt megcélzó programok.
  • A benyújtott pályázatok esetében azon projektek részesülnek előnyben, melyek megvalósulásával mind szélesebb körben találkozhatnak a résztvevők a zsidó hitélettel és zsidó hagyományokkal, valamint azok, amelyek a 25 év alatti korosztályt célozzák meg.
  • A 10%-nál is magasabb önerő vállalása.
 9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
  A pályázatot a pályázati adatlap kitöltésével online kell elkészíteni, a megfelelő pályázatnál a 
   gombra kattintva.

  Az esetlegesen csatolt PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX dokumentumok nevének utalni kell a beadott pályázatra. 
  Az elektronikusan benyújtott pályaművek mellett a pályázatokat egy példányban, kinyomtatva, postai úton 
  (1075 Bp. Síp u. 12., Mazsihisz Számvitel) kell eljuttatni. 
  (További információk dr.gadorgyorgy@mazsihisz.hu e-mail címen kérhetők).
 10. A pályázatok benyújtásának határideje:
  2018. szeptember hó 30. nap, 12:00 óra.
A pályázatok benyújtásának határideje 2018.09.30., 12:00 óra.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy NEM kerülnek a bíráló bizottság elé:

 • a határidőn túl, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelően beadott pályázatok,
 • előző években elnyert, lejárt elszámolási határidejű, de el nem számolt projekttel rendelkező pályázók pályázatai

Az alakilag nem megfelelő pályázatok esetében hiánypótlásra felkérő e-mailt küldünk egy alkalommal!

A hiánypótlások beérkezési határideje: később kerül meghatározásra

A pályázatokat a rendszer automatikusan visszaigazolja. Kérjük, figyelje a visszajelzést!

 Gyakran Ismételt Kérdések


 1. Pályázhatok-e egyedül, magánszemélyként ? - Nem.
 2. Pályázhat-e Alapítvány? - Igen.
 3. Egy pályázó nyújthat-e be a partnerével pályázatot minden kategóriában? – Igen.
 4. Kizárólag nem zsidó célcsoport részére is szólhat a program? – Igen.
 5. Mit jelent az alakilag megfelelő pályázat? – A pályázó követte az elektronikus pályázat elkészítése során az útmutatásokat, és az előírt mellékleteket csatolta.
 6. Ez mit jelent? – „ A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a már megkezdett együttműködést folytató, közös civil szervezeti és zsinagógai projektek.” – Azokra vonatkozik, akik korábbi  MAZSIHISZ pályázat keretében) megkezdett   együttműködést folytatnak.
 7. Pályázhat az óvoda is? – Igen.
 8. Kaphatok előre pénzt, hogy megkezdjük a pályázat megvalósítását? – Nem, sajnos nincs lehetőség arra, hogy előleget adjunk.
 9. Van hiánypótlásra lehetőség? – Igen, ha valami hiányzik, és pótolható, annak a hiánypótlására felhívást küldünk a pályázónak.
 10. Akadály, hogy nincs befejezve még a a korábban nyert MAZSIHISZ pályázatom? – Nem, amennyiben nem járt le a szerződésben szereplő határidő.
 11. Van pályázati díj? – Nincs.
 12. Lehet csak papír alapon pályázni? – Nem.