MAZSIHISZ

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A MAZSIHISZ meghirdeti 2017. évi pályázatait zsinagógai vallási közösség és a civil társadalom kapcsolatait építő-fejlesztő, a zsidó kultúra sokszínűségét bemutató, civil szervezetek és zsinagógák együttműködésére épülő, tematikus, értékteremtő, komplex, informális képzési, ismeretterjesztő, felvilágosító programok, programsorozatok és rendezvények utófinanszírozásos támogatására.

A pályázatok benyújtásának határideje 2017.07.31., 24:00 óra.

A pályázatot a pályázati adatlap kitöltésével online kell elkészíteni, a megfelelő pályázatnál a
 gombra kattintva.

Az esetlegesen csatolt PDF, DOC ill. XLS dokumentumok nevének utalni kell a beadott pályázatra.
Az elektronikusan benyújtott pályaművek mellett a pályázatokat egy példányban, kinyomtatva, postai úton
(1075 Budapest, Síp utca 12., Mazsihisz Számvitel) kell eljuttatni.

A./ kategória:
Vallási élet és a zsidó identitást erősítő, közösség építő-fejlesztő projektek támogatása

 • zsidó vallási programok és zsidó ünnepekhez kötődő eseményeket kísérő rendezvények támogatása,
 • épített környezetünk védelme céljából a zsidó szakrális tér állagmegóvására és ezzel együttesen megvalósítandó közösség építő programra,
 • a zsidó vallási életet bemutató projektek megvalósítására.
 • a zsidó identitás változatosságát bemutató projektek megvalósítására.

A rendelkezésre álló keretösszeg ebben a pályázati kategóriában:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 9.000.000,- Ft. A három pályázati kategória közötti forrásarány a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján módosulhat.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
A pályázaton legalább 100.000,- Ft és legfeljebb 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A pályázati támogatás legfeljebb 25%-a, a pályázati költségvetésben meghatározott működési költségekre, vagy bér, ill. bérjellegű terhekre fordíthatóak. Kizárólag a pályázati célhoz egyértelműen hozzárendelhető kiadások számolhatók el.

Feltöltés előtt kérjük, szíveskedjen ellenőrizni, hogy a szükséges mellékletek a számítógépén rendelkezésre állnak!
Ellenkező esetben valószínűleg újból kell indítani a feltöltést, ami megnehezítheti a pályázat beküldését.

B./ kategória: 
Zsidó oktatási-nevelési projektek támogatása:

 • zsidó hitéleti oktató-nevelő projektek együttes megvalósításának támogatására,
 • zsidó hagyományokat bemutató oktató-nevelő projektek együttes megvalósításának támogatására,
 • a zsidóság történelmét, illetve a magyarországi zsidóság történetét bemutató oktató-nevelő projektek együttes megvalósításának támogatására,
 • a zsidóság társadalmi szerepvállalását bemutató és e témakörbe sorolható projektek együttes támogatására,

A rendelkezésre álló keretösszeg ebben a pályázati kategóriában:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 5.500.000,-Ft. A három pályázati kategória közötti forrásarány a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján módosulhat.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
A pályázaton legalább 100.000,- Ft és legfeljebb 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A pályázati támogatás legfeljebb 25%-a fordítható a pályázati költségvetésben meghatározott működési költségekre, vagy bér, ill. bérjellegű terhekre. Kizárólag a pályázati célhoz egyértelműen hozzárendelhető kiadások számolhatók el.

Feltöltés előtt kérjük, szíveskedjen ellenőrizni, hogy a szükséges mellékletek a számítógépén rendelkezésre állnak!
Ellenkező esetben valószínűleg újból kell indítani a feltöltést, ami megnehezítheti a pályázat beküldését.

C./ kategória:
Zsidó kulturális és művészeti projektek támogatása:

 • a zsidó ünnepeket, a zsidóság kultúráját bemutató alkotások
 • zsidó vallási könyv és egyéb nyomtatott vagy multimédiás termék kiadása.

A rendelkezésre álló keretösszeg ebben a pályázati kategóriában:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 5.500.000,-Ft. A három pályázati kategória közötti forrásarány a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján módosulhat.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
A pályázaton legalább 100.000,- Ft és legfeljebb 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A pályázati támogatás legfeljebb 25%-a fordítható a pályázati költségvetésben meghatározott működési költségekre, vagy bér, ill. bérjellegű terhekre. Kizárólag a pályázati célhoz egyértelműen hozzárendelhető kiadások számolhatók el.

Feltöltés előtt kérjük, szíveskedjen ellenőrizni, hogy a szükséges mellékletek a számítógépén rendelkezésre állnak!
Ellenkező esetben valószínűleg újból kell indítani a feltöltést, ami megnehezítheti a pályázat beküldését.

 Pályázati útmutató


A pályázatok benyújtásának határideje 2017.07.31., 24:00 óra.
 1. A pályázati támogatás célja
  Jelen pályázat keretein belül kerülnek támogatásra közösségfejlesztő, közösségképző és ismeretterjesztő programok, ill. programsorozatok, melyek célja a résztvevők ismereteinek, kompetenciáinak fejlesztése, a helyi adottságok minél szélesebb körű hasznosításával és célcsoportjuk az identitását sokrétűen megélő magyar zsidó közösség.
  Kiemelt cél a civil szervezetek és a templomi közösségek együttműködésének kiterjesztése. A pályázati programoktól elvárt eredmény a zsidó közösség ismertségének, elismertségének növelése, a kapcsolatok erősítése a zsidó identitású, de a zsinagógába ritkán vagy egyáltalán nem látogató és a vallásos zsidó közösség tagjai között.
 2. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége által kiírt pályázatok nyertesei támogatási szerződés aláírása után juthatnak a támogatáshoz. A támogatás módja utófinanszírozás, a kifizetett számlák másolatának benyújtásával, egy évig lehet igénybe venni.
 3. A támogatás mértéke
  A pályázott támogatás maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 10%-a, melynek készpénzben (pénztárban, bankszámlán) kell rendelkezésre állnia.
  Nem tekinthető saját forrásnak a MAZSIHISZ vagy egyéb szervezet más pályázatából nyert támogatás.
 4. A támogatás folyósítása
  A támogatás folyósítása utófinanszírozás formájában történik, a Támogatási Szerződés szerint. A pályázatkezelő a támogatási összeget az elszámolást követően utalja át.
  A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
  A támogatást a Pályáztató a nyertes Pályázó bankszámlájára utalja.
  2017. évben kiírt pályázat támogatásának folyósítási feltétele a korábbi években pályázaton nyert, vagy más jogcímen kapott támogatás esetében az elfogadott pénzügyi és szakmai beszámoló.
 5. Támogatási időszak
  A pályázó által a pályázati felhívásban megjelölt, 2017.07.01. - 2018.06.30. közé eső időszak.
 6. Beadható pályázatok száma
  Egy pályázó több kategóriában is nyújthat be pályázatot, de egy pályázati kategóriában csak egy pályázat nyújtható be. 
 7. A pályázók köre
  1. társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
  2. alapítványok (kivéve közalapítványok, MAZSIHISZ taghitközség és BZSH által alapított alapítványok);
  3. nonprofit gazdasági társaságok;
  4. közoktatási intézmények;
  5. MAZSIHISZ taghitközség, BZSH templomkörzet, illetve MAZSIHISZ vagy BZSH fenntartású intézmények, kizárólag az „A” kategóriában nyújthatnak be pályázatot.
 8. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelentenek:
  -      Az olyan pályázati projektek, amelyek életszerű célok meghatározása mellett legalább három éves zsinagógai és civil szervezeti együttműködést terveznek, és ennek tartalmát a részletesen kidolgozott, legfeljebb három oldalas pályázati programban megalapozzák.
  -      Korábbi pályázati időszakban megkezdett, illetve megvalósított civil szervezeti és zsinagógai együttműködést folytatnak.
  -      A benyújtott pályázatok esetében azon projektek részesülnek előnyben, melyek megvalósulásával mind szélesebb körben találkozhatnak a résztvevők a zsidó hitélettel és zsidó hagyományokkal.
  -      A 10%-nál is magasabb önerő vállalása.
 9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
  A pályázatot a pályázati adatlap kitöltésével online kell elkészíteni, a megfelelő pályázatnál a 
   gombra kattintva.

  Az esetlegesen csatolt PDF, DOC ill. XLS dokumentumok nevének utalni kell a beadott pályázatra. 
  Az elektronikusan benyújtott pályaművek mellett a pályázatokat egy példányban, kinyomtatva, postai úton 
  (1075 Bp. Síp u. 12., Mazsihisz Számvitel) kell eljuttatni. 
 10. A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. július hó 31. nap, 24:00 óra.
A pályázatok benyújtásának határideje 2017.07.31., 24:00 óra.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy NEM kerülnek a bíráló bizottság elé:

 • a határidőn túl, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelően beadott pályázatok,
 • előző években elnyert, lejárt elszámolási határidejű, de el nem számolt projekttel rendelkező pályázók pályázatai

Az alakilag nem megfelelő pályázatok esetében hiánypótlásra felkérő e-mailt küldünk egy alkalommal!

A hiánypótlások beérkezési határideje: 2017. augusztus hó 15. nap, 24:00 óra.

A pályázatokat a rendszer automatikusan visszaigazolja. Kérjük, figyelje a visszajelzést!

 Gyakran Ismételt Kérdések


 1. Pályázhatok-e egyedül, magánszemélyként ? - Nem.
 2. Pályázhat-e Alapítvány? - Igen.
 3. Egy pályázó nyújthat-e be a partnerével pályázatot minden kategóriában? – Igen.
 4. Kizárólag nem zsidó célcsoport részére is szólhat a program? – Igen.
 5. Mi az, hogy művészeti projekt? – A művészi önkifejezést nem szabályozzuk.
 6. Mit jelent az alakilag megfelelő pályázat? – A pályázó követte az elektronikus pályázat elkészítése során az útmutatásokat, és az előírt mellékleteket csatolta.
 7. Ez mit jelent? – „ A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a már megkezdett együttműködést folytató, közös civil szervezeti és zsinagógai projektek.” – Azokra vonatkozik, akik korábbi  MAZSIHISZ pályázat keretében) megkezdett   együttműködést folytatnak.
 8. Pályázhat az óvoda is? – Igen.
 9. Kaphatok előre pénzt, hogy megkezdjük a pályázat megvalósítását? – Nem, sajnos nincs lehetőség arra, hogy előleget adjunk.
 10. Van hiánypótlásra lehetőség? – Igen, ha valami hiányzik, és pótolható, annak a hiánypótlására felhívást küldünk a pályázónak.
 11. Akadály, hogy nincs befejezve még a a korábban nyert MAZSIHISZ pályázatom? – Nem, amennyiben nem járt le a szerződésben szereplő határidő.
 12. Van pályázati díj? – Nincs.
 13. Lehet csak papír alapon pályázni? – Nem.