MAZSIHISZ

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A MAZSIHISZ meghirdeti 2016. évi pályázatait zsinagógai vallási közösség és a civil társadalom kapcsolatait fejlesztő, a zsidó kultúra sokszínűségét bemutató programok és programsorozatok támogatására.

Beadási határidő: 2016. június 30.

A pályázatot a pályázati adatlap kitöltésével online kell elkészíteni, a megfelelő pályázatnál a
 gombra kattintva.

Az esetlegesen csatolt PDF, DOC ill. XLS dokumentumok nevének utalni kell a beadott pályázatra.
Az elektronikusan benyújtott pályaművek mellett a pályázatokat egy példányban, kinyomtatva, postai úton
(1075 Budapest, Síp utca 12., Mazsihisz Számvitel) kell eljuttatni.

A./ kategória:
Vallási élet és a zsidó identitást erősítő, közösség építő-fejlesztő projektek támogatása

 • zsidó vallási programok és zsidó ünnepekhez kötődő eseményeket kísérő rendezvények támogatása,
 • épített környezetünk védelme céljából a zsidó szakrális tér állagmegóvására és ezzel együttesen megvalósítandó közösség építő programra,
 • a zsidó vallási életet bemutató projektek megvalósítására.
 • a zsidó identitás változatosságát bemutató projektek megvalósítására.

A rendelkezésre álló keretösszeg ebben a pályázati kategóriában:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 7.000.000 Ft, azaz hétmillió forint. A három pályázati kategória közötti forrásarány a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján módosulhat.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
A pályázaton legalább 100.000 Ft, és legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A pályázati támogatás legfeljebb 25%-a, a pályázati költségvetésben meghatározott működési költségekre, vagy bér, ill. bérjellegű terhekre fordíthatóak.

Feltöltés előtt kérjük, szíveskedjen ellenőrizni, hogy a szükséges mellékletek a számítógépén rendelkezésre állnak!
Ellenkező esetben valószínűleg újból kell indítani a feltöltést, ami megnehezítheti a pályázat beküldését.

B./ kategória: 
Zsidó oktatási-nevelési projektek támogatása:

 • zsidó hitéleti oktató-nevelő projektek együttes megvalósításának támogatására,
 • zsidó hagyományokat bemutató oktató-nevelő projektek együttes megvalósításának támogatására,
 • a zsidóság történelmét, illetve a magyarországi zsidóság történetét bemutató oktató-nevelő projektek együttes megvalósításának támogatására,
 • a zsidóság társadalmi szerepvállalását bemutató és e témakörbe sorolható projektek együttes támogatására,

A rendelkezésre álló keretösszeg ebben a pályázati kategóriában:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 7.000.000 Ft, azaz hét millió forint. A három pályázati kategória közötti forrásarány a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján módosulhat.
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
A pályázaton legalább 100.000 Ft, és legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A pályázati támogatás legfeljebb 25%-, a pályázati költségvetésben meghatározott működési költségekre, vagy bér, ill. bérjellegű terhekre fordíthatóak.

Feltöltés előtt kérjük, szíveskedjen ellenőrizni, hogy a szükséges mellékletek a számítógépén rendelkezésre állnak!
Ellenkező esetben valószínűleg újból kell indítani a feltöltést, ami megnehezítheti a pályázat beküldését.

C./ kategória:
Zsidó kulturális és művészeti projektek támogatása:

 •  olyan a zsidó ünnepeket, a zsidóság kultúráját bemutató alkotások pályázhatnak, melyek színvonalukkal és tartalmukkal szemléletessé teszik kulturális értékeink bemutatását.
 • zsidó vallási könyv és egyéb nyomtatott vagy multimédiás termék kiadásának támogatására.

A rendelkezésre álló keretösszeg ebben a pályázati kategóriában:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 7.000.000 Ft, azaz hétmillió forint. A három pályázati kategória közötti forrásarány a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján módosulhat.
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
A pályázaton legalább 100.000 Ft, és legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A pályázati támogatás legfeljebb 25%-a, a pályázati költségvetésben meghatározott működési költségekre, vagy bér, ill. bérjellegű terhekre fordíthatóak.

Feltöltés előtt kérjük, szíveskedjen ellenőrizni, hogy a szükséges mellékletek a számítógépén rendelkezésre állnak!
Ellenkező esetben valószínűleg újból kell indítani a feltöltést, ami megnehezítheti a pályázat beküldését.

 Pályázati útmutató


Beadási határidő: 2016. június 30.
 1. A pályázati támogatás célja

  A pályázat keretében megvalósuló programok célja az egyházi intézményeink valamint a civil szervezetek közötti kapcsolatrendszer kialakítása, megerősítése.
  A pályázati programoktól elvárt eredmény az adott zsidó közösség értékeinek felmutatása, valamint az adott környezetben értékteremtő szerepének megismertetése.

 2. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége által kiírt pályázatok nyertesei a támogatási szerződés aláírása után juthatnak a támogatáshoz. A támogatást a szerződés aláírása után egy évig lehet igénybe venni. A támogatás módja: utófinanszírozás.

 3. A benyújtott pályázat érvényességéhez MAZSIHISZ Taghitközség,  BZSH Templomkörzet, illetve intézményeik egyikének írásbeli ajánlása szükséges. Az ajánlás nélkül benyújtott pályázat esetében hiánypótlásra nincs lehetőség.

 4. A támogatás mértéke
  A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 10%-a, melynek készpénzben (pénztárban, bankszámlán) kell rendelkezésre állnia.
  Nem tekinthető saját forrásnak a MAZSIHISZ más pályázatából nyert támogatás.

 5. A támogatás folyósítása
  A támogatás folyósítása utófinanszírozás formájában történik a MAZSIHISZ Pályázati Útmutatója alapján és a Támogatási Szerződés szerint. A pályázatkezelő a támogatási összeget az elszámolást követően utalja át.

  A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

  A támogatást a Pályáztató a nyertes Pályázó bankszámlájára utalja.

  2016. évben kiírt pályázat támogatásának folyósítási feltétele a korábbi években kiírt pályázaton nyert, vagy más jogcímen kapott támogatás esetében az elfogadott pénzügyi és szakmai beszámoló.

 6. Támogatási időszak
  A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2016. május hó 1. nap és 2017. május hó 31. nap közé eső időszak.

 7. Beadható pályázatok száma
  Egy pályázó több kategóriában is nyújthat be pályázatot, de egy pályázati kategóriában csak egy pályázat nyújtható be. 

 8. A pályázók köre
  1. társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
  2. alapítványok (kivéve közalapítványok);
  3. nonprofit gazdasági társaságok;
  4. közoktatási intézmények;
  5. az „A” kategóriában megengedett, hogy hitközségi szervezet  - MAZSIHISZ Taghitközség, és BZSH Templomkörzet az ügyvezető igazgató ellenjegyzése mellett, hogy pályázatot nyújtson be;

                                                     
  A pályázók köréből MAZSIHISZ Taghitközség, BZSH templomkörzetei, illetve MAZSIHISZ vagy BZSH fenntartású intézményei, és más egyházi jogi személyek ki vannak zárva, és mindezek saját működését támogató és általuk létrehozott társadalmi szervezetek és alapítványok.

   

 9. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelentenek:
  Az olyan pályázati projektek, amelyek életszerű célok meghatározása mellett legalább három éves zsinagógai és civil szervezeti együttműködést terveznek, és ennek tartalmát a részletesen kidolgozott, legfeljebb három oldalas pályázati programban megalapozzák.

  Korábbi pályázati időszakban megkezdett, illetve megvalósított civil szervezeti és zsinagógai együttműködést folytatnak.

  A benyújtott pályázatok esetében azon projektek megvalósítását részesítjük előnyben, melyek megvalósulásával mind szélesebb körben találkozhatnak a résztvevők a zsidó hitélettel és zsidó hagyományokkal. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy határon túli hitközségek és szervezetek is be tudjanak kapcsolódni a magyarországi hitközségek és szervezetek munkáiba, projektjeikbe.

  A 10%-nál is magasabb készpénz önerő vállalása.

 10. A pályázatok benyújtásának módja és helye
  A pályázatot a pályázati adatlap kitöltésével online kell elkészíteni, a megfelelő pályázatnál a 
   gombra kattintva.

  Az esetlegesen csatolt PDF, DOC ill. XLS dokumentumok nevének utalni kell a beadott pályázatra. 
  Az elektronikusan benyújtott pályaművek mellett a pályázatokat egy példányban, kinyomtatva, postai úton 
  (1075 Bp. Síp u. 12., Mazsihisz Számvitel) kell eljuttatni. 

 11. A pályázatok benyújtásának határideje:
  2016. június hó 30. nap, 24:00 óra.
Beadási határidő: 2016. június 30.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy NEM kerülnek a bíráló bizottság elé:

 • a határidőn túl, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelően beadott pályázatok,
 • előző években elnyert, lejárt elszámolási határidejű, de el nem számolt projekttel rendelkező pályázók pályázatai

Az alakilag nem megfelelő pályázatok esetében hiánypótlásra felkérő e-mailt küldünk egy alkalommal!

A hiánypótlások beérkezési határideje: 2016. július 7.

A pályázatokat a rendszer automatikusan visszaigazolja. Kérjük, figyelje a visszajelzést!

 Gyakran Ismételt Kérdések


 1. Pályázhatok-e egyedül, magánszemélyként ? - Nem.
 2. Pályázhat-e Alapítvány? - Igen.
 3. Egy pályázó nyújthat-e be a partnerével pályázatot minden kategóriában? – Igen.
 4. Kizárólag nem zsidó célcsoport részére is szólhat a program? – Nem.
 5. Mi az, hogy művészeti projekt? – A művészi önkifejezést nem szabályozzuk, a pályázati programra vagyunk kíváncsiak, ha nem fogjuk megérteni a pályázatot, akkor legfeljebb nem adunk pénzt.
 6. Mit jelent az alakilag megfelelő pályázat? – A pályázó követte az elektronikus pályázat elkészítése során az útmutatásokat, és az előírt mellékleteket csatolta.
 7. Ez mit jelent? – „ A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a már megkezdett együttműködést folytató, közös civil szervezeti és zsinagógai projektek.” – ez azokra vonatkozik, akik a 2015-es körben nyertek, és annyira jól megy – ment nekik, hogy érdemes folytatni az együttműködésüket.
 8. Pályázhat az óvoda is? – Igen, ha talál megfelelő partnert hozzá.
 9. Kaphatok előre pénzt, hogy megkezdjük a pályázat megvalósítását? – Nem, sajnos nincs lehetőség arra, hogy előleget adjunk.
 10. Van hiánypótlásra lehetőség? – Igen, ha valami hiányzik, és pótolható, annak a hiánypótlására felhívást küldünk a pályázónak.
 11. Akadály, hogy nincs befejezve még a 2015-ös felhívás alapján nyert MAZSIHISZ pályázatom? – Nem, ez nem akadály.
 12. Miért kell minimum ketten, párban pályázni? – Mert az a cél, hogy együttműködéseket teremtsünk, és a közös munkával szerveződő emberi kapcsolatokon keresztül hozzanak létre valamit a pályázók.
 13. Van pályázati díj? – Nincs, de ha lenne ilyen döntés, jövőre lehet, hogy árengedményt is adunk belőle.
 14. Lehet csak papír alapon pályázni? – Nem.